آمادگی کتابخانه ملی برای دریافت منابع نفیس مجموعه داران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۶/۲ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۶:۱۷
 آمادگی کتابخانه ملی برای دریافت منابع نفیس مجموعه داران
سازمان اسنادو كتابخانه ملي به عنوان ميراث دار توليدات علمي ايرانيان، آمادگي دارد بهترين فضا را براي نگهداري منابع نفيسي كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي است، فراهم كند.
سازمان اسنادو كتابخانه ملي به عنوان ميراث دار توليدات علمي ايرانيان، آمادگي دارد بهترين فضا را براي نگهداري منابع نفيسي كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي است، فراهم كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه هاي اهدايي به سازمان پس از دريافت، با موجودي مخازن مطابقت داده شده و در صورت عدم موجودي نسبت به ثبت و ورود منابع به مخازن اقدام مي شود.
گفتني است در صورت تكراري بودن، منابع اهدايي بين كتابخانه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و يا خارج كشور توزيع مي شود.