مولفان، آثار غیر مکتوب خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۶/۴ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۴:۵۲
مولفان، آثار غیر مکتوب خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند
بر اساس قانون حمايت از مولفان و مصنفان ثبت آثار غير مكتوب، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شود.
بر اساس قانون حمايت از مولفان و مصنفان ثبت آثار غير مكتوب، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، تا پايان سال 88 بر اساس توافق نامه اي كه بين سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود داشت، ثبت اين آثار در كتابخانه ملي صورت مي گرفت، اما پس از آن و از ابتداي سال 89 اين كار در وزارتخانه مذكور انجام مي شود.
شايان ذكر است صاحبان آثار غير مكتوب مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 38512866 تماس بگيرند.