مراکز استانی کتابخانه ملی بر کارگیری تدابیر ویژه در زمینه حفاظت از پایان نامه ها ملزم شدند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۶/۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۴:۲۵
مراکز استانی کتابخانه ملی بر کارگیری تدابیر ویژه در زمینه حفاظت از پایان نامه ها ملزم شدند
مراكز استاني اسناد و كتابخانه ملي، به منظور حفظ و صيانت كامل از پايان نامه ها، طرح ها و رساله هاي دانشجويي، ملزم به به كار گيري تدابير و رعايت استانداردهاي ويژه شدند.
مراكز استاني اسناد و كتابخانه ملي، به منظور حفظ و صيانت كامل از پايان نامه ها، طرح ها و رساله هاي دانشجويي، ملزم به به كار گيري تدابير و رعايت استانداردهاي ويژه شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران وفق بند 2 مصوبه جلسه مورخ 7/5/1392 شوراي معاونان، مشاوران و مديران كل مستقل سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، از اين پس مراكز استاني سازمان ملزم هستند با توجه به اينكه فقط يك نسخه پايان نامه به سازمان واسپاري مي شود در حفظ و نگهداري و اختصاص فضاي مناسب به اين منابع توجه ويژه كنند و در صورت نداشتن محل مناسب براي نگهداري، منابع به كتابخانه ملي ارسال گردد. همچنين مراكز مذكور مي بايست در كمترين زمان ممكن بعد از دريافت پايان نامه ها نسبت به ثبت در نرم افزار "رسا" اقدام كنند. در بخش ديگيري از اين مصوبه مراكز استاني بايد شماره ثبت پايان نامه را روي لوح فشردة مربوط درج نموده و سپس لوح فشرده براي اداره كل منابع ديجيتال ارسال كنند و در نهايت پايان نامه هايي كه لوح فشرده ندارند را با هماهنگي گروه واسپاري و ثبت آثار اداره كل مذكور و با كد و شماره هاي مربوط به مركز ثبت ارسال و در صورت برخورداري از امكانات ديجيتال سازي نسبت به ديجيتال نمودن آنها تحت فرمت هاي ابلاغي اقدام نموده و در غير اين صورت به منظور تهيه نسخة ديجيتال به كتابخانه ملي ارسال كنند
شايان ذكر است سازمان اسناد و كتابخانه ملي تاكنون گام هاي بلندي به نظور جمع آوري طرح ها و پايان نامه هاي دانشگاهي برداشته و اقدامات مهمي نيز به منظور ديجيتال كردن آنها انجام داده است.