اسناد اهدایی مقام معظم رهبری به آرشیو ملی ایران، فهرست نویسی شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۶/۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۴:۱۳
اسناد اهدایی مقام معظم رهبری به آرشیو ملی ایران، فهرست نویسی شد
كپي 5 نامه ارسالي به حضرت امام خميني (ره) كه ايشان نيز در حاشيه نامه ها، پاسخ هايي را نگاشتند، فهرست نويسي شد.
كپي 5 نامه ارسالي به حضرت امام خميني (ره) كه ايشان نيز در حاشيه نامه ها، پاسخ هايي را نگاشتند، فهرست نويسي شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين نامه ها كه از سوي دفتر مقام معظم رهبري به سازمان اهدا شده است، نامه دختر 8 ساله اي از خراسان و نامه اسيري از اسراي جنگ تحميلي كه در آن از دوري امام ابراز دلتنگي مي كند، به چشم مي خورد.
هم چنين فهرست نويسي 25 كارتن سند شامل 88 پرونده مربوط به اسناد اهدايي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش ديگر فهرست نويسي اسنادي در اين مقطع است. اين اسناد غالباً مربوط به دوره قاجار بوده و طي سال هاي گذشته به اين سازمان اهدا شده بود.
شايان ذكر است اين اسناد، هم اكنون براي پژوهشگران تاريخ معاصر در آرشيو ملي ايران قابل استفاده است.