انتقال کتاب های نفیس اهدایی خانواده مرحوم فقیهی به کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۶/۱۲ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۳۲:۳۰
انتقال کتاب های نفیس اهدایی خانواده مرحوم فقیهی به کتابخانه ملی
تعداد 83 جلد كتاب نفيس اهدايي خانواده مرحوم فقيهي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي انتقال يافت.
تعداد 83 جلد كتاب نفيس اهدايي خانواده مرحوم فقيهي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي انتقال يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در كتاب هاي اهدايي اين خانواده بيجاري كه در آن نسخه هاي خطي، سنگي، چاپ گراور و معمولي ديده مي شود، تعداد 13 نسخه خطي و 53 نسخه چاپ سنگي وجود دارد.
گفتني مجموعه هاي اهدايي به سازمان پس از دريافت، با موجودي مخازن مطابقت داده شده و در صورت عدم موجودي نسبت به ثبت و ورود منابع به مخازن اقدام مي شود.