«گنجینه میراث مستند اسلام و ایران» توسط کتابخانه ملی راه انداز ی می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۷/۷ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۲۵:۵۶
«گنجینه میراث مستند اسلام و ایران» توسط کتابخانه ملی راه انداز ی می شود
در تفاهم نامه اي كه به امضاي دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و دكتر هادي سليمان پور رئيس مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي وزارت امورخارجه رسيد، مقرر شد كتابخانه ملي با فعال سازي بخش گنجينه ميراث مستند اسلام و ايران، نسخه هاي پشتيبان از تصاوير اسناد، نسخه هاي خطي و مدارك تاريخي مرتبط با دنياي اسلام، تشيع و ايران را براي تسهيل دسترسي محققان و پژوهشگران فراهم كند.
در تفاهم نامه اي كه به امضاي دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و دكتر هادي سليمان پور رئيس مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي وزارت امورخارجه رسيد، مقرر شد كتابخانه ملي با فعال سازي بخش گنجينه ميراث مستند اسلام و ايران، نسخه هاي پشتيبان از تصاوير اسناد، نسخه هاي خطي و مدارك تاريخي مرتبط با دنياي اسلام، تشيع و ايران را براي تسهيل دسترسي محققان و پژوهشگران فراهم كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، هم چنين مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي وزارت امورخارجه تصاوير اسناد، نسخه هاي خطي و مدارك تاريخي مرتبط با دنياي اسلام، تشيع و ايران را شناسايي، تهيه و به داخل كشور انتقال داده و نسخه اصلي آن را در اختيار سازمان قرار مي دهد.
هم چنين بر اساس اين تفاهم نامه سازمان در هشت مركز پژوهشي و كتابخانه اي شامل كتابخانه آستان قدس رضوي، كتابخانه بزرگ حضرت آيت الله مرعشي نجفي (ره)، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد چمران ، كتابخانه حوزه علميه مدرسه فيضيه، كتابخانه ابن مسكويه، كتابخانه مركزي تبريز، مركز اسناد و كتابخانه ملي در فارس "گنجينه ميراث مستند اسلام و ايران" را تجهيز و راه اندازي مي كند.
گفتني است اين تفاهم نامه در 7 ماده تنظيم و تا 10 سال معتبر است.