رئیس کتابخانه ملی ایران از کتابخانه مجلس فدرال آلمان بازدید می کند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۷/۲۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۲۲:۵۱
رئیس کتابخانه ملی ایران از کتابخانه مجلس فدرال آلمان بازدید می کند
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه به منظور شركت در نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت به آلمان سفر كرده، فردا سه شنبه 23 مهرماه از كتابخانه مجلس فدرال آلمان بازديد مي كند.
دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه به منظور شركت در نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت به آلمان سفر كرده، فردا سه شنبه 23 مهرماه از كتابخانه مجلس فدرال آلمان بازديد مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، وي هم چنين با رئيس كتابخانه مجلس فدرال آلمان ديدار مي كند و در خصوص گسترش همكاري هاي دو جانبه فرهنگي گفتگو خواهد كرد.
از ديگر برنامه هاي فرداي رئيس كتابخانه ملي بازديد از موزه هنر اسلامي برلين و ديدار با رئيس اين موزه است.