مرمت نسخه خطی "شرح التوحید" در آرشیو ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۸/۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۱۹:۱۸
مرمت نسخه خطی
نسخه خطي "شرح التوحيد " توسط كارشناسان آرشيو ملي سازمان اسنادو كتابخانه ملي ايران، بازسازي و براي فهرست نويسي آماده شد.
نسخه خطي "شرح التوحيد " توسط كارشناسان آرشيو ملي سازمان اسنادو كتابخانه ملي ايران، بازسازي و براي فهرست نويسي آماده شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، كارشناسان حفاظت و نگهداري سازمان، نسخه خطي "شرح التوحيد" را كه حدود نيمي از صفحات آن به هم چسبيده بود، پس از مراحل آسيب شناسي و آفت زدايي، با استفاده از تكنيك ها و وسايل مخصوص بدون استفاده از آب، برگ هاي به هم چسبيده آن را از هم جدا كردند.
گفتني است اين نسخه داراي 430 برگ در ابعد 5/27 ×20 سانتي متر است كه تعداد 192 برگ آن به هم چسبيده و جوهر به كار رفته در آن نيز به آب حساس بود. اين نسخه خطي يكي از هزاران نسخه خطي است كه براي فهرست نويسي و پردازش جهت چاپ در فهرستگان نسخ خطي(فنخا) آماده شد.