مخازن مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان کرمان پایش شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۸/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۱۵:۴۰
مخازن مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان کرمان پایش شد
در راستاي اهداف كلان سازمان اسناد و كتابخانه ملي در خصوص حفاظت و نگهداري بهينه از آثار ارزشمند ملي مخازن مركز اسناد و كتابخانه ملي در كرمان پايش شد.
در راستاي اهداف كلان سازمان اسناد و كتابخانه ملي در خصوص حفاظت و نگهداري بهينه از آثار ارزشمند ملي مخازن مركز اسناد و كتابخانه ملي در كرمان پايش شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، طي اين مرحله كليه مخازن آرشيو، پيش آرشيو ، كتابخانه و ساير بخش هاي موجود از نظر كنترل عوامل محيطي نظير دما ، رطوبت ، شدت نور و شدت ميدان مغناطيسي مورد بازبيني و پايش قرار گرفت.
هم چنين از اسناد و كتب موجود به طور تصادفي نمونه هايي انتخاب شده و كشت هاي بيولوژيكي صورت گرفت و ميزان اسيديته آنها توسط دستگاه PH متر اندازه گيري شد. گفتني است در پايان بازبيني وپايش مجموعه، راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود به كارشناسان اسناد مركز اسناد و كتابخانه ملي در كرمان پيشنهاد شد.