گزارش صد روزه فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در دولت تدبیر و امید


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۹/۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۶:۴۶
گزارش صد روزه فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در دولت تدبیر و امید
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وعده رئيس جمهور به ملت، گزارش عملكرد صد روزه و رويكردهاي آتي سازمان را منتشر كرد.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وعده رئيس جمهور به ملت، گزارش عملكرد صد روزه و رويكردهاي آتي سازمان را منتشر كرد.
بخش اول: درآمد
اين سازمان، مؤسسه اي آموزشي، علمي، پژوهشي و خدماتي است كه اساسنامه آن در تاريخ 2/8/1369 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين سازمان زير نظر هيئت امنايي كه رياست عاليه آن با رئيس جمهور است، فعاليت مي كند.
افتتاح و شروع به كار رسمي كتابخانه ملي به سال 1316 شمسي باز مي گردد. در سال 1358 كتابخانه پهلوي سابق، در سال 1362 شمسي مركز خدمات كتابداري و در سال 1378 سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي در كتابخانه ملي ادغام شد و سرانجام در سال 1381 با تصويب شوراي عالي اداري، سازمان اسناد ملي در كتابخانه ملي ادغام شد و سازمان فعلي شكل گرفت. سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با چهار معاونت (معاونت اسناد ملي، معاونت كتابخانه ملي، معاونت پژوهش، برنامه ريزي و فناوري و معاونت پشتيباني) در دو ساختمان مستقل «كتابخانه ملي ايران» و «آرشيو ملي ايران» فعاليت مي كند و مشغول ارائه خدمات به مراجعين خود است.
اهداف سازمان:
اهداف اين سازمان معظم فرهنگي عبارتست از: گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب و غير مكتوب در ايران و يا ايرانيان خارج از كشور و ايران شناسي و اسلام شناسي و منابع معتبر علمي، فرهنگي و فني از ديگر كشورها -پژوهش و برنامه ريزي علمي كتابداري و اطلاع رساني و شركت در تحقيقات و فعاليت هاي بين المللي-اتخاذ تدابير و اخذ تصميمات لازم براي صحت، سهولت و سرعت در امر تحقيق و مطالعه در همه زمينه ها به منظور اعتلاي فرهنگ ملي؛ انجام تحقيقات مربوطه انجام مشاوره، نظارت و هدايت و ارائه خدمات فني و برنامه ريزي و سازماندهي كتابخانه هاي كشور –ارائه روش هاي مطلوب به منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت هاي كتابخانه هاي عمومي و تخصصي جهت تسهيل مبادله اطلاعات.
مديريت هاي استاني
به منظور ايجاد عدالت در دسترس پذيري منابع اطلاعاتي، اين سازمان در 11 استان نمايندگي تأسيس كرده است و در آينده نزديك با همكاري مراكز ذيربط قرار بر تأسيس مراكز اسناد و كتابخانه ملي در تمام استان هاست. مراكز فعلي سازمان عبارتند از: اصفهان، آذربايجان شرقي، سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان، همدان، يزد، بوشهر، خراسان رضوي، گيلان و قزوين.
بخش دوم: خلاصه عملكرد 100 روزه

1-معاونت كتابخانه
الف)فراهم آوري و حفاظت: جمع كل منابع دريافت شده204766" واسپاري(71305)، مبادلات(67947)، سفارشات(2294)"، جمع كل منابع ثبت شده: 43508، جمع كل منابع ارسال شده به مخازن: 52452، جمع كل منابع ارسال شده به خارج سازمان: 74658
ب)پردازش و سازماندهي: فهرستنويسي منابع كتابي: 14610، منابع غير كتابي: 2701، نشريات: 955، تخصيص شاپا: 97، تخصيص شابكا: 96 ، تخصيص فيپا 13860 مورد و ركوردهاي مستند سازي موضوع، اسامي مشاهير و مولفان، تنالگان و ناشرين:9553

موجودي مخزن با احتساب موجودي مخازن مراكز استاني

خطي

سنگي

ساير(غير كتابي و ميكرو فرم)

1/5/92

37366

33212

61454

29/8/92

37515

34382

57900پ) مخازن خطي و چاپ سنگي:

ج) مخازن تخصصي: مخازن: 38405، مخزن نفايس46، مخزن لاتين3123، ايرانشناسي716، خدمات ويژه5875، پيايندها1488، منابع غير كتابي20600

1. فهرست نويسي و ورود اطلاعات 740 نسخه خطي و 552 جلد كتاب چاپ سنگي؛
2. عضويت 4541 نفر در دوره 100 روزه در كتابخانه ملي؛
2-معاونت اسناد:
الف- اداره كل شناسايي و فراهم آوري اسناد: تعين تكليف اسناد راكد دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت 156133143 برگ ، اسناد انتقالي 3461667 برگ، آزاد سازي فضاي اداري دستگاه ها 6727 مترمربع، خريد اسناد 28مجموعه، اخذ مجوز از شوراي اسناد ملي41رديف، موجودي مخازن پيش آرشيو 192559 كارتن ( تقريبا 192559000 برگ).
ب- اداره كل تنظيم و پردازش اسناد: تنظيم و توصيف اسناد دستگاه ها 19041فهرست، تنظيم و توصيف اسناد خريداري و اهدايي1081 فهرست، تنظيم و توصيف اسناد بيوتات و منحصر به فرد 46 فهرست، تنظيم و توصيف اسناد ديداري و شنيداري 295 فهرست، ورود اطلاعات اسناد به سامانه 17612ركورد، نمايه سازي و مستند سازي كليد واژه هاي اسنادي941 نمايه.
ج- اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات: ارائة خدمات اسنادي به پژوهشگران270 نفر ( 123650 برگ) ، انجام مصاحبه با 22 شخصيت ( 2766 دقيقه)، برگزاري نمايشگاه هاي اسناد 65 مورد، موجودي مخازن آرشيو 37668 كارتن ( 639190پرونده)
د- اداره كل حفاظت و نگهداري: مرمت و بازسازي منابع آسيب ديده 4052 برگ A4، آفت زدايي منابع آسيب ديده6767000 برگ، پايش محيطي مخازن سازمان و مديريت استان ها 356 مورد ، نمونه برداري و شناسايي آلودگي 458 مورد ، توليد نسخه رقمي126547 فريم
3-معاونت پشتيباني
تبديل وضعيت 25 نفر از همكاران قراردادي به پيماني؛تهيه مقدمات به منظور اجرائي نمودن آئين نامه اداري و استخدامي تدوين شده در سازمان ؛بازبيني و اصلاح فرم ارزيابي كاركنان در سه ماهه گذشته ؛تهيه مقدمات به منظور اجرائي نمودن آئين نامه اداري و استخدامي تدوين شده در سازمان؛ بازبيني و اصلاح فرم ارزيابي كاركنان در سه ماهه گذشته؛ بازبيني اساسنامه سازمان؛ مطالعه جهت آسيب شناسي ساختار سازماني.
4-معاونت پژوهش، برنامه ريزي و فناوري
الف)اداره كل منابع ديجيتال: راه اندازي وب سايت استان سيستان و بلوچستان، را ه اندازي وب سايت پژوهشكده اسناد ، راه اندازي وب سايت سيزدهمين آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطي و ايجاد و طراحي 14 نمايشگاه مجازي در وب سايت اصلي سازمان
ديجيتال سازي:
كتاب چاپي (كودك) 753، اعلاميه2، نسخه خطي1434، پايان نامه11023، چاپ سنگي5095، كتاب چاپي (لاتين) 19، چاپ سربي2، كتاب چاپي (ايران شناسي) 636، سند خطي1، پيايندها52، دستنوشته1، كتاب چاپي (مخازن بسته)124، كتاب چاپي (خارج سازماني)46، عكس13، نشريات مركز ايران شناسي7، كتاب چاپي (كتابخانه عمومي)2 كه در مجموع منبع19210 (4,564,120برگ) اسكن شده است. در اين مدت تعداد 17030ركورد (2872400 صفحه) شامل 1640 نسخه خطي و 15390پايان نامه به موجودي كتابخانه و اسناد ديجيتال اضافه شده است.
ب) اداره كل فناوري و ارتباطات: راه اندازي SAN جديد و افزايش ظرفيت ذخيره سازي آنلاين اطلاعات كتابخانه ديجيتال به ظرفيت نامي 32TB، افزايش پهناي باند اينترنت و اينترانت سازمان به ميزان 40Mbps، ارتقاي سطح سرويس دهي به مراجعه كنندگان درخصوص استفاده از اينترنت و افزايش پهناي باند و افزايش رضايتمندي، راه اندازي تالار رقومي در مركز زاهدان و ....
ج) پژوهشكده اسناد: تشكيل بانك اطلاعاتي « تصاوير ايران شناسي موجود در سفرنامه هاي لاتين تا زمان انقلاب اسلامي »، « فهرست مقالات ايران شناسي در نشريه Iranian Studies »، « تاريخ اسلام و تشيع» بر مبناي منابع موجود در كتابخانه ملي ايران (براساس آثارمستشرقين)، « بانك ديجيتال نقشه هاي ايران »، « شناسايي و معرفي مراكز ايران شناسي و اسلام شناسي در شبه قاره هند و جريان‌شناسي مكاتب مربوط به ايران و اسلام در اين حوزه »، « شناسايي منابع انگليسي ايرانشناسي قارة اروپا از سال 2000 تا 2010 » ركورد هاي وارد شده: 120 ركورد و همايش ها/ نشست ها تخصصي برگزارشده: نشست تخصصي ايرانشناسي در سنت پترزبورگ، نشست تخصصي كودتاي 28 مرداد، نشست تخصصي طريقت هاي قادري و نقش بندي در كردستان، نشست تخصصي بررسي و نقد كتاب Doing Oral History
د) اداره كل پژوهش و آموزش: آموزش 317 نفر به صورت حضوري و 902 نفر به صورت غير حضوري
حوزه پژوهش: تعداد طرح پژوهشي تدوين شده8، تعداد داوري طرح پژوهشي9، تعداد داوري پايان نامه ومقاله46، تعداد شوراي عالي پژوهش2، تعداد نظامنامه ، آيين نامه ودستور العمل پژوهشي2، همايش و نشست تخصصي پژوهشي14، توليدات علمي اعضاي هيات علمي7، 8 مشاوره طرح و پايان نامه و مقاله؛
انتشارات: 17 كتاب دريافت شده از مولفان، 13 عنوان كتاب چاپ شده، 3 نشريات علمي چاپ شده، 3 كارگروه تخصصي بررسي كتاب، 1 شوراي عالي انتشارات
ه)اداره كل برنامه ريزي و توسعه: پايش برنامه هاي استراتژيك، راه اندازي سيتم ارزيابي عملكرد، نرم افزار پوينتر، تكميل منشور پروژه برنامه استراتژيك، ارزيابي عملكرد سازمان وكاركنان، اصلاح روش ها و تحول اداري، بازاريابي اطلاعات و...
5-اداره كل حوزه رياست روابط عمومي و اموربين الملل
الف)اداره روابط عمومي: 21برگزاري مراسم ، نمايشگاه ها و همايش هاي ملي و بين المللي و انتشار 182 خبر در دو بخش سايت و اينترانت سازمان و كسب لوح روابط عمومي برتر در رشته اطلاع رساني در دهمين دوره جشنواره برترين هاي روابط عمومي ايران.
اداره بازرسي و نظارت: 222 مورد فعاليت، كه شامل سامانه رسيدگي به شكايات و پيشنهادات، بازرسي هاي محسوس و نامحسوس صورت گرفته در سطح سازمان، صندوق هاي ارتباط كاركنان با رياست سازمان، ارجاعات رياست سازمان مي شود.
ب) بين الملل:انجام سفرهاي خارجي 3 مورد و 34 مورد ميزباني از اتباع خارجي
تفاهم نامه هاي منعقده: داخلي 2 مورد و خارجي 1 مورد (آلمان)
بازديدهاي صورت گرفته از سازمان: داخلي 2388 نفر و خارجي 596 نفر
نظرسنجي: 2 مورد
برگزاري دوره آموزشي: كشور عمان
بخش سوم: چشم انداز آينده
ايجاد و توسعه شبكه ملي دانش مستند با مركزيت سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از طريق توسعه پروتكل ها و استانداردهاي ملي، زيرساخت مجازي، مشاركت هاي استراتژيك و ارتقاي كيفيت خدمات به منظور تحقق هدف هاي سازمان يعني تبديل شدن به هاب ملي دانش كشور، استراتژي سازمان، توسعه شبكه ملي دانش مستند است. شبكه ملي دانش مستند، شبكه اي متشكل از توليدكنندگان آثار، دارندگان ميراث مستند، نهادهاي اطلاع رساني و پژوهشگران و متقاضيان دانش است. با توجه به اين كه شبكه همكاري ياد شده، هم اكنون در كشور به طور منسجم تشكيل نشده است، راهبرد سازمان، توسعه شبكه دانش مستند با مركزيت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و پيشگام شدن سازمان، به منظور گردآوري، سازماندهي و يكپارچه سازي عناصر شبكه دانش مستند تعيين گرديده است. لذا براي اين كه استراتژي سازمان محقق شود، وجود چهار ستون اصلي براي تحقق استراتژي سازمان ضروري است:
1. توسعه پروتكل ها و استانداردهاي ملي؛
2. توسعه كيفيت خدمات؛
3. توسعه زيرساخت سازمان مجازي؛
4. توسعه مشاركت هاي راهبردي.