مرمت و بازسازی یک جلد نسخه خطی در آرشیو ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۹/۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵:۵۳
مرمت و بازسازی یک جلد نسخه خطی در آرشیو ملی ایران
در راستاي حفاظت و نگهداري از آثار ارزشمند ، يك جلد نسخه خطي با عنوان "الوافيه بنظم كافيه" نوسط كارشناسان حفاظت و نگهداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مرمت و بازسازي شد.
در راستاي حفاظت و نگهداري از آثار ارزشمند ، يك جلد نسخه خطي با عنوان "الوافيه بنظم كافيه" نوسط كارشناسان حفاظت و نگهداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مرمت و بازسازي شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين نسخه خطي مربوط به 751 هجري قمري و داراي 68 برگ به ابعاد 24×19.3 است. اين نسخه خطي با جلد مقوايي فرسوده و آسيب هايي شامل پارگي صفحات اول و آخر و برگ برگ شدن و شل شدن دوخت بيشتر صفحات آن بود.
كارشناسان مرمت سازمان پس از انجام اقدامات اوليه شامل آسيب شناسي و آفت زدايي، صفحات آسيب ديده آن را با كاغذ مرمتي همرنگ و هم ضخامت مرمت نموده و در نهايت جلد جديد چرمي براي آن درست كردند.
گفتني است سازمان اسناد و كتابخانه ملي يكي از مهمترين مراكز مرمت و نگهداري نسخ خطي و اسنادي قديمي است و هر ساله دوره هاي آموزشي را براي كارشناسان داخلي و خارجي برگزار مي كند.