سرلشگر صفوی در نخستین همایش بین المللی شیخ صفی الدین اردبیلی در کتابخانه ملی سخنرانی می کند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۵۵:۵۱
سرلشگر صفوی در نخستین همایش بین المللی شیخ صفی الدین اردبیلی در کتابخانه ملی سخنرانی می کند
سرلشگر دكتر صفوي دستيار و مشاور عالي مقام معظم رهبري در نخستين همايش بين المللي شيخ صفي الدين اردبيلي كه فردا دوشنبه، 16دي ماه، در سازمان اسنادو كتابخانه ملي برگزار مي شود، سخنراني مي كند.
سرلشگر دكتر صفوي دستيار و مشاور عالي مقام معظم رهبري در نخستين همايش بين المللي شيخ صفي الدين اردبيلي كه فردا دوشنبه، 16دي ماه، در سازمان اسنادو كتابخانه ملي برگزار مي شود، سخنراني مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين همايش كه با حضور شخصيت هاي كشوري و لشگري، انديشمندان و شخصيت هاي فلسفي و هنري برگزار مي شود، دكتر صلاحي رئيس سازمان، حجت الاسلام سيد سلمان صفوي دبير علمي همايش، آيت الله اراكي دبيركل مجمع تقريب مذاهب اسلامي، دكتر اعواني استاد دانشگاه تهران، دكتر بلخاري استاد دانشگاه تهران و سخنراني مي كنند
در اين همايش كه داراي ابعاد علمي است، 35 مقاله به دبيرخانه واصل شد كه از اين ميان 32 مقاله برگزيده شده است و 20 مقاله نيز به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي ارائه مي شود. همچنين به گفته دبير علمي اين همايش، محورهاي اصلي آن، فلسفه بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، از جنبه هاي هنري و تاريخي و در مجموع حوزه تاريخ، فلسفه و هنر است.
رونمايي از دو كتاب «عرفان ثقلين» نوشته سلمان صفوي و «تجلي هنر عرفاني در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي» نوشته حسن يوسفي اردبيلي از جمله ديگر برنامه هاي اين همايش است.
خاطرنشان مي شود اين همايش از ساعت 8:45 دقيقه در دو بخش عمومي و تخصصي در صبح و بعد از ظهر برگزار مي شود.