دو عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شدند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۴۷:۵۰
دو عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شدند
طي حكمي از سوي دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و رئيس هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، دكتر سعيد سهراب پور به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و دكتر رضا ملكي به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان اعضاي جديد هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي منصوب شدند.
طي حكمي از سوي دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و رئيس هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، دكتر سعيد سهراب پور به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و دكتر رضا ملكي به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان اعضاي جديد هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي منصوب شدند.
بر اساس بند 5 قانون 5 اساسنامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي دو نفر از صاحب نظران در امر كتاب و كتابداري؛ يك نفر به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و يك نفر به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تاييد رئيس هيات امنا به عنوان اعضاي هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي منصوب مي شوند.
هيات امناي كتابخانه ملي تركيبي از رئيس جمهوي اسلامي ايران به عنوان رئيس عاليه كتابخانه ملي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دو نفر صاحب نظر در حوزه كتاب و كتابداري و رئيس كتابخانه ملي است.