تهیه طرح تاریخ شفاهی انقلاب فرهنگی دانشگاه ها در آرشیو ملی ایران کلید خورد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۴۴:۱۲
تهیه طرح تاریخ شفاهی انقلاب فرهنگی دانشگاه ها در آرشیو ملی ایران کلید خورد
0طرح تاريخ شفاهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با محوريت انقلاب فرهنگي دانشگاه ها در گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري (تاريخ شفاهي) معاونت اسناد ملي در دست تهيه است.
طرح تاريخ شفاهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با محوريت انقلاب فرهنگي دانشگاه ها در گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري (تاريخ شفاهي) معاونت اسناد ملي در دست تهيه است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، هدف ازاجراي اين طرح گردآوري و مستندسازي مجموعه رويدادهاي مرتبط با آموزش عالي بويژه ازسا ل هاي 1359تا 1362است كه انقلاب فرهنگي ناميده مي شود. در اين طرح قرار است مصاحبه هايي با افرادي كه در اجرايي شدن انقلاب فرهنگي دخيل بوده اند صورت گيرد.
خاطرنشان مي شود پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (قدس سره) ستادي به نام ستادانقلاب فرهنگي تشكيل دادندكه وظيفه آن پاكسازي دانشگاه ها از وجود جريان غربزدگي و بازنگري محتواي كتب درسي و اسلامي سازي فضاي دانشگاه ها بود.
شايان ذكر است تهية اين طرح مراحل اوليه را طي مي كند و پس از آن به صورت برنامه اجرايي به پيش مي رود.