دکتر صالحی امیری از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید کرد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۲/۱۲ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۳۳:۱۷
دکتر صالحی امیری از غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید کرد
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي روز جمعه از بخش هاي مختلف غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كرد و با متصديان غرفه به گفت و گو پرداخت.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي روز جمعه از بخش هاي مختلف غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازديد كرد و با متصديان غرفه به گفت و گو پرداخت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اين بازديد دكتر صالحي اميري نكات لازم را براي بهتر معرفي كردن خدمات سازمان به همكاران يادآور شد و ضمن تشكر از زحمات متصديان غرفه براي آنان آرزوي توفيق و موفقيت بيشتر در وظايف خود كرد.