فراخوان اولین همایش اعتدال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۲/۱۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۳۱:۳۶
فراخوان اولین همایش اعتدال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
اولين همايش اعتدال با مشاركت سازمان هاي مختلف در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
اولين همايش اعتدال با مشاركت سازمان هاي مختلف در سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين همايش با محوريت :
اعتدال در آموزه هاي كلامي، متون اسلامي و مطالعات ديني؛
معرف شناختي، هستي شناختي و روش شناختي اعتدال در انديش ههاي فلسفي؛
بررسي ديدگاه هاي متفاوت درباره اعتدال به مثابه گفتمان، راهبرد، رويكرد، آموزه، بينش و
خط مشي اعتدال در بينش و منش امام خميني)ره( و راهبردهاي اعتدال در رهبري انقلاب اسلامي
واكاوي ريشه هاي اعتدال در آثار و عملكرد بزرگان انديشه و مصلحان اجتماعي ايران معاصر؛
آموزه هاي اعتدال در ادبيات فارسي و فرهنگ عمومي ايراني؛
تجربيات ايراني در حوزه اعتدال براساس متون تاريخ سياسي و فرهنگي؛
اعتدال در اخلاقيات، فرهنگ و سياست معاصر از انقلاب مشروطه تاكنون؛
اعتدال اجتماعي در زندگي روزمره، نظريات جامعه شناختي و فرايندهاي جهاني شدن؛
رويكردهاي اعتدال سياسي در نظريات علوم سياسي و روابط بين الملل؛
مسايل و موضوعات حوزه زنان در پيوند با رويكرد اعتدال؛
اعتدال و نظريه هاي فرهنگ، هنر، رسانه و ارتباطات؛
مباني مفهومي و ارزشي اعتدال در نظريات اقتصادي و سياست هاي توسعه پايدار و متوازن
نسبت اعتدال با سياست ها و راهبردهاي كاهش شكاف هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برگزار مي شود.
اضافه مي شود مهلت ارسال چكيده مقالات تا تاريخ دهم خرداد 1393 و ارائه سخنراني در اولين همايش 24 خرداد 1393 است.همچنين علاقه مندان مي توانند آثار خود را به آدرس بزرگراه حقاني (شرق به غرب)، خيابان كوشا، ساختمان آرشيو ملي، طبقه 10، دبيرخانه همايش اعتدال ارسال نمايند.
تلفن هاي دبيرخانه نيز 26403046و 47 و 49 است.ي