ایران و فرانسه از گذشته های دور تعاملات فرهنگی گسترده ای داشته اند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۲/۲۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۳۰:۵۸
ایران و فرانسه از گذشته های دور تعاملات فرهنگی گسترده ای داشته اند
همايش فرهنگي "ايران از ديدگاه سياحان سفرنامه نويس فرانسوي قرن هفده" با حضور انديشمندان و فرهيختگان ايراني و فرانسوي و همچنين سفيران و رايزنان فرهنگي كشورهاي مختلف در كتابخانه ملي برگزار شد.
همايش فرهنگي "ايران از ديدگاه سياحان سفرنامه نويس فرانسوي قرن هفده" با حضور انديشمندان و فرهيختگان ايراني و فرانسوي و همچنين سفيران و رايزنان فرهنگي كشورهاي مختلف در كتابخانه ملي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران سيد رضا صالحي اميري رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و به عنوان ميزبان اين جلسه در سخناني به رمز ماندگاري فرهنگ ايراني و اشتراكات فرهنگي ايران و فرانسه پرداخته و گفت: مجموعه شرايطي كه امروز در خاورميانه به وجود آمده است پرده بر تصاوير بسيار زيباي فرهنگ ايراني انداخته است و ايران و فرانسه از گذشته هاي دور تعاملات فرهنگي گسترده اي داشته اند.
صالحي اميري با اشاره به يازده ويژگي فرهنگ ايراني كه سبب مانايي و ماندگاري آن شده است، گفت: انعطاف پذيري را اولين و مهمترين ويژگي اين فرهنگ مي دانم و مجموعه ذخاير تمدني ما در نقاط تاريخي نظير پرسپوليس و شوش تا همدان و جيرفت نشان دهنده غناي فرهنگي جامعه ايراني است و تنها مجموعه ذخاير جيرفت صدها برابر منابع نفت ما ارزشمند است.
وي ادامه داد: فرهنگ اسلامي بعد از ساسانيان زيست مسالمت آميزي را با فرهنگ ايراني آغاز مي كند و در اين ميان تمدن بزرگ فارسي زبان ايراني پايدارماند، زبان فارسي پايدارماند ولي اسلام نيز مورد پذيرش واقع شد چرا كه فرهنگ ايراني قدرت سازگاري بالايي با تحولات تاريخي داشته و هيچگاه حذف نشده و در فرهنگ ديگري هضم نشده است. حتي مغول ها هم نتوانستند در فرهنگ ايراني تاثير گذار بوده و خود در اين فرهنگ هضم شدند.
وي ادامه داد: ويژگي دوم فرهنگ ايراني تعادل و تبادل فرهنگي است و نشانه آن نيز موضوع نشست امروز است كه نشان مي دهد سياحان فرانسوي از پانصد سال گذشته سفرنامه هاي گويا و شفافي نوشته اند كه نشان دهنده تعامل بالا و تاريخي ايران با فرانسوي هاست.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بخش ديگري از سخنان خود به اشتراكات فرهنگي دو كشور ايران و فرانسه پرداخته وبيان داشت: هر دو كشور به دنبال اقتدار فرهنگي هستند و در اين ميان ما به لحاظ سابقه تمدني اقتداري نرم و با جنس تمدني داريم. اين فرهنگ با داشتن شاخصه هاي تاريخ، ادب و شعر و فرهنگ ريشه هايش خارج از مرزهاي سياسي است. صالحي در ادامه به بحث زبان اشاره كرد و گفت: دومين نكته بحث اصالت زبان است كه هر دو زبان شيوا و شيرين است و همه از زيبايي هاي آن سخن سرايي مي كنند.وي در ادامه تنوع و تكثر گرايي فرهنگ، ميراث فرهنگي غني ، مردمي و همگاني بودن فرهنگ و انسجام فرهنگي را از ديگر اشتراكات فرهنگي دو كشور دانست.
وي در پايان مطالعه پنج قرن روابط ايران و فرانسه را به لحاظ فرهنگي آشتي جويانه و تعامل گرايانه دانسته و ابراز اميدواري كرد بتوان با تاكيد بر عنصر فرهنگ تصوير فرهنگي روابط دو ملت را در عرصه سياسي نيز به نمايش گذارد.
گفتني است در اين مراسم سهراب فتوحي رئيس انجمن دوستي ايران و فرانسه، برونو فوشه سفير فرانسه در ايران، پروفسور فرانسوا مورو استاد ادبيات دانشگاه سوربن و بهمن نامور مطلق استاد دانشگاه شهيد بهشتي در زمينه رابطه فرهنگي ايران و فرانسه سخنراني كردند.