حسین دهباشی به عنوان مشاور سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۳/۱۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۲۶:۱۶
حسین دهباشی به عنوان مشاور سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد

طي حكمي كه از سوي سيدرضا صالحي اميري رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي صادر شده است، دكتر حسين دهباشي به عنوان مشاور سازمان منصوب شد.

طي حكمي كه از سوي سيدرضا صالحي اميري رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي صادر شده است، دكتر حسين دهباشي به عنوان مشاور سازمان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در حكم صادره از سوي دكتر صالحي اميري براي دهباشي آمده است :
انتظار دارم با بهره گيري از تجربه صاحب نظران و متخصصان امر در امور ذيل اهتمام ويژه مبذول فرماييد:
ساماندهي حوزه برنامه هاي تاريخ شفاهي و تصويري سازمان با هماهنگي معاون اسناد ملي؛
توسعه و تجهيز زير ساخت هاي سمعي و بصري سازمان جهت گرد آوري تجارب مديران ارشد دولتي، فيلمخانه مستند ايران و دفتر مستند سازي تجارب ملي با تاكيد بر درآمد زايي؛
توسعه همكاري هاي سازمان با نهادهاي دولتي، عمومي، مردم نهاد و بين المللي جهت جلب سرمايه گذاري و انجام برنامه هاي علمي و فرهنگي مشترك با هماهنگي معاونين و حوزه هاي ذي ربط؛
گفتني است حسين دهباشي مستند ساز ايراني است كه پيش از اين در پروژه اي تحت عنوان تاريخ شفاهي دوره پهلوي با 58 نفر از رجال فرهنگي و سياسي حكومت پهلوي مصاحبه كرده است.