نشست تخصصی وضعیت کنترل مستند اسامی رجال دوره قاجار در اسناد آرشیو ملی ایران برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۳/۲۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۲۴:۴۳
نشست تخصصی وضعیت کنترل مستند اسامی رجال دوره قاجار در اسناد آرشیو ملی ایران برگزار می شود

روز دوشنبه 26 خرداد نشست تخصصي وضعيت كنترل مستند اسامي رجال دوره قاجار در اسناد آرشيو ملي ايران برگزار مي شود.

روز دوشنبه 26 خرداد نشست تخصصي وضعيت كنترل مستند اسامي رجال دوره قاجار در اسناد آرشيو ملي ايران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در اين نشست كه به همت پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار مي شود، سركار خانم فرزانه خاني دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه الزهرا سخنراني مي كند.
شايان ذكر است شركت در اين نشست كه از ساعت 10:30 برگزار مي شود، آزاد است و علاقه مندان مي توانند براي حضور در اين جلسه علمي به آدرس: بزرگراه حقاني (شرق به غرب) بعداز پل همت – ابتداي خيابان كوشا- ساختمان آرشيو ملي طبقه هفتم سالن كنفرانس مراجعه كنند.