نشست " غزه، ادوارد سعید و امپریالیسم" در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۷/۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۱:۴۲
نشست
در ادامه سلسله نشست هاي تخصصي انديشگاه كتابخانه ملي، نشست " غزه، ادوارد سعيد و امپرياليسم" با سخنراني دكتر فاطمه صادقي برگزار مي شود.
در ادامه سلسله نشست هاي تخصصي انديشگاه كتابخانه ملي، نشست " غزه، ادوارد سعيد و امپرياليسم" با سخنراني دكتر فاطمه صادقي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران اين نشست فردا يكشنبه از ساعت 16 در انديشگاه كتابخانه ملي برگزار مي شود.
اضافه مي شود، ادوارد سعيد، محقق فقيد انتقادي فلسطيني الاصل است كه در ايالات متحده زندگي مي كرد و بيشتر مطالعات و آثار وي در زمينه مباحث پسا استعماري است.