انتشار پنج عنوان کتاب جدید از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۸/۲۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۴۴:۲۹
انتشار پنج عنوان کتاب جدید از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی
همزمان با هفته كتاب و كتاب خواني پنج عنوان كتاب جديد از سوي انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
همزمان با هفته كتاب و كتاب خواني پنج عنوان كتاب جديد از سوي انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛ نصرت الله اميرآبادي رئيس اداره انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ضمن ارج نهادن به گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني گفت: سازمان در راستاي اهداف و وظايف خود و به منظور احياي آثار مكتوب و غير مكتوب، انتشار آثار علمي و آموزشي پژوهشگران در حوزه كتاب و كتابداري، اسناد و آرشيو و اطلاع رساني را يكي از فعاليت هاي اصلي خود قرار داده است و براين اساس تاكنون صدها عنوان كتاب و نشريه منتشر كرده است.
او افزود: همزمان با آغاز هفته كتاب و كتاب خواني پنج عنوان كتاب از سوي انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شده است و يك عنوان كتاب ديگر نيز بزودي منتشر خواهد شد.
به گفته رئيس اداره انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ؛ كتاب هاي "مجموعه مقالات دومين همايش ملي آرشيوي"، گردآوري ندا رسولي در دو مجلد؛ "مجموعه مقالات همايش خدمات كتابخانه اي و افراد با آسيب بينايي" گردآوري فريبرز درودي در دو مجلد؛"راهنماي استاندارد متس" ( استاندارد و رمزگذاري و انتقال فراداده ها) ترجمه فرزانه شادانپور؛ "مصور سازي اطلاعات مباني و كاربردها" تاليف فريبرز درودي منتشر شده است.
اميرآبادي ادامه داد: تا پايان هفته جاري كتاب "فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه محمد حسين خبره فرشچي در كتابخانانه ملي" به كوشش علي صادق زاده وايقان منتشر خواهد شد. همچنين تا پايان سال جاري 19 عنوان كتاب جديد از سوي انتشارات سازمان منتشر مي شود.
در تقويم رسمي 24 تا 30 آبان هفته کتاب وکتاب خوانی نامگذاری شده است.