تغییر زمان برگزاری نشست اندیشگاه کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۸/۲۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۴۲:۲۱
تغییر زمان برگزاری نشست اندیشگاه کتابخانه ملی
تاريخ برگزاري نشست "انجمن علمي ادبيات داستاني" تغيير كرد.
تاريخ برگزاري نشست "انجمن علمي ادبيات داستاني" تغيير كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به نقل از اطلاعيه انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي، پنجمين نشست از سلسله نشست هاي "انجمن علمي ادبيات داستاني" كه قرار بود روز پنجشنبه 29 آبان برگزار شود به روز پنجشنبه 6 آبان 1393 موكول شد.
اضافه مي شود، نشست مذكور از ساعت 8 تا 12 در سالن انديشگاه كتابخانه ملي برگزار مي شود وحضور علاقه مندان در آن آزاد است.