شعرسبک هندی برای سایر رشته های هنری نیز دستاورد دارد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۹/۱۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۳۱:۱۸
شعرسبک هندی برای سایر رشته های هنری نیز دستاورد دارد
سبك هندي يكي ازمهم ترين سبك هاي ادبي است كه براي ساير رشته هاي هنري از جمله نقاشي، موسيقي و خوشنويسي هم مي تواند دستاورد داشته باشد
سبك هندي يكي ازمهم ترين سبك هاي ادبي است كه براي ساير رشته هاي هنري از جمله نقاشي، موسيقي و خوشنويسي هم مي تواند دستاورد داشته باشد
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛ نخستين نشست كارگاه بررسي شعرسبك هندي با حضور ساعد باقري در انديشگاه فرهنگي برگزارشد. دراين نشست ساعد باقري ضمن برشمردن اجمالي ويژگي هاي شعر سبك هندي گفت: بسامد بالاي برخي از واژگان و فنون ادبي موجب شكل گيري سبك هاي ادبي شده اند وسبك هندي يكي ازمهم ترين سبك هاي ادبي است كه براي ساير رشته هاي هنري نيز از جمله نقاشي، موسيقي و خوشنويسي هم مي تواند دستاورد داشته باشد.
او افزود: يكي ازعمده ترين دلايل نام گذاري سبك هندي اين است كه شعر شاعران اين سبك مورد توجه پادشاهان هند قرار گرفته است و شاعراني كه به اين شيوه سرودند نيز به هند مهاجرت كرده اند.
به گفته باقري قهوه خانه ها در گسترش شعر سبك هندي نقش به سزايي داشته اند و در دوره رواج اين سبك شعري، بيشتر شاعران در قهوه خانه ها جمع مي شدند و سنت كافه كتاب در ايران از اين دوره رواج پيدا كرده است.
اوافزود: يكي ازويژگي هاي شعرسبك هندي اين بود كه درسطح جامعه فراگيرشد وشاعران دوره بازگشت بعدها اين موضوع را با بياني انتقادي عنوان مي كردند و معتقد بودند كه شاعران سبك هندي شعر را از آسمان به زمين آوردند.
ساعد باقري در ادامه يادآورشد: شعرسبك هندي به دليل اقبال ازسوي شاعران وبسامد بالاي شعرهايي كه به اين سبك سروده شده اند، در مقايسه با ساير سبك ها به سهولت قابل شناسايي است.
به گفته اين شاعر بيدل دهلوي و صائب دو تن ازنام آوران شعر سبك هندي هستند كه شعر هركدام ويژگي خاص خودشان را دارد و دراين سبك جريان ساز بوده اند.
او در پايان دو شعراز بيدل و صائب را براي حاضران خواند و درباره ويژگي سبكي اين دو غزل صحبت كرد.