نشست "سوگ آواها و هویت فرهنگی" برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۹/۲۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۳۰:۲۴
نشست
نشست "سوگ آواها و هويت فرهنگي" از سوي گروه پژوهش هاي ايران شناسي و اسلام شناسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در انديشگاه فرهنگي برگزار مي شود.
نشست "سوگ آواها و هويت فرهنگي" از سوي گروه پژوهش هاي ايران شناسي و اسلام شناسي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در انديشگاه فرهنگي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، نشست "سوگ آواها و هويت فرهنگي" در انديشگاه فرهنگي برگزار مي شود و در اين نشست بهروز وجداني، جهانگير نصري اشرفي، بابك خضرايي درباره موضوعاتي چون موسيقي مذهبي و ميراث فرهنگي معنوي، برسي تطبيقي" سوگ آواهاي" زنان اقوام ايراني وسندي در مرثيه خواني به شيوه دستگاهي سخن مي گويند.
همچنين در اين مراسم پيمان بزرگ نيا نمونه هايي از سوگ آواهاي اقوام ايراني را ارائه خواهد كرد.
اين نشست ساعت روز سه شنبه از 14 الي 16 در سالن انديشگاه فرهنگي برگزار مي شود.
شركت در اين نشست براي عموم علاقه مندان آزاد است.