جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی در گام پنجم


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۲۴:۱۳
جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی در گام پنجم
پنجمين جشنواره پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، فردا چهارشنبه دهم ديماه از ساعت 10 صبح در مركز همايش هاي كتابخانه ملي برگزار مي شود.
پنجمين جشنواره پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، فردا چهارشنبه دهم ديماه از ساعت 10 صبح در مركز همايش هاي كتابخانه ملي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين جشنواره همه ساله با هدف تجليل از پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسي، آرشيو و اسلام شناسي و ايران شناسي، برگزا مي شود. امسال نيز جشنواره پنجم با همت اداره كل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، و با نمايش دستاوردهاي پژوهشي و انتشاراتي اين سازمان برگزار مي شود.
خاطرنشان مي شود، فراخوان اين جشنواره از چندماه قبل و با هدف جمع آوري و معرفي آثار برتر حوزه هاي علمي مرتبط صورت گرفته و توسط داوري هاي علمي، مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است.
همچنين در جشنواره پژوهش امسال دكتر خسروي، معاون پژوهش، برنامه ريزي و فناوري و همچنين دكترخاني پور مديركل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، گزارشي از روند پژوهشي سازمان اسناد و كتابخانه ملي و چگونگي برگزاري جشنواره پنجم پژوهشي اين سازمان، ارائه مي كنند.
شركت در جشنواره مذكور براي علاقه مندان آزاد است.