تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی منعقد شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۲۲:۴۸
تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی منعقد شد
تفاهم نامه اي به منظور همكاري علمي، پژوهشي، آموزشي وتبادل و اشتراك منابع اطلاعاتي بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي و فرهنگستان زبان و ادب فارسي منعقد شد.
تفاهم نامه اي به منظور همكاري علمي، پژوهشي، آموزشي وتبادل و اشتراك منابع اطلاعاتي بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي و فرهنگستان زبان و ادب فارسي منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛ تفاهم نامه همكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به رياست دكتر سيد رضا صالحي با فرهنگستان زبان و ادب فارسي به رياست دكتر حداد عادل در چهار ماده و 13 بند تنظيم شده است و اين تفاهم نامه به منظور بهره گيري متقابل طرفين از منابع اطلاعاتي ، ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهشي ، مطالعاتي و تخصصي منعقد  شد.
همچنين در برخي از بندهاي اين تفاهم نامه مقرر شده است كه براي برگزاري نمايشگاه ها، همايش ها، سخنراني ها، كارگاه هاي آموزشي و انتشار كتاب در موضوعات مورد علاقه، دو طرف با هم همكاري كنند.
قرار است براي تحقق مفاد تفاهم نامه كارگروهي با عضويت نمايندگان ارشد سازمان اسناد و كتابخانه ملي و فرهنگستان زبان و ادب فارسي با هدف برنامه ريزي ، هدايت ، پيگيري و نظارت بر اجراي مطلوب تفاهم نامه تشكيل شود.