"فرهنگ پسامدرن" در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رونمایی می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۲۰:۲۳
كتاب "فرهنگ پسامدرن" فردا چهارشنبه، 17 دي 1393با حضور مؤلف كتاب، دكتر عبدالكريم رشيديان در انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي رونمايي مي شود.
كتاب "فرهنگ پسامدرن" فردا چهارشنبه، 17 دي 1393با حضور مؤلف كتاب، دكتر عبدالكريم رشيديان در انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي رونمايي مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين مراسم، كه از ساعت 16 آغاز مي شود، دكتر ناصر مهدوي، حسينعلي نوذري و مسعود عليا، سخنراني مي كنند.
اضافه مي شود، فردا در ادامه سلسله نشست هاي "تأملي در صائب و سبك هندي" استاد ساعد باقري، از ساعت 14 در سالن 80 نفره چهارمين كلاس آمزشي خود را نيز برگزار مي كند.