نشست" بررسی های کهن خط شناسی در دستنویس های اوستا و معرفی فرهنگ اویم" در اندیشگاه برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۱۳:۳
نشست
گروه پژوهش هاي اسلام شناسي و ايران شناسي با همكاري انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي نشست تخصصي بررسي خط شناسي در دستنويس هاي اوستا را برگزار مي كند.
گروه پژوهش هاي اسلام شناسي و ايران شناسي با همكاري انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي نشست تخصصي بررسي خط شناسي در دستنويس هاي اوستا را برگزار مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، سخنرانان اين نشست دكتر فرزانه گشتاسب و بهرام فيروزمند هستند و امروز سه شنبه از ساعت10 تا 12 در سالن انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي برگزار مي شود.
حضور كليه علاقه مندان در اين نشست بلا مانع است.