نسخه های خطی دروازه ای برای تعامل و تفاهم امت اسلامی است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۷:۵۳
نسخه های خطی دروازه ای برای تعامل و تفاهم امت اسلامی است
فرهنگ بهترين زبان مشترك براي گفت وگو بين اقوام و ملل گوناگون است و از اين طريق مي توان بسياري از مشكلات و كج فهمي هاي رايج در جهان امروز را برطرف كرد.
فرهنگ بهترين زبان مشترك براي گفت وگو بين اقوام و ملل گوناگون است و از اين طريق مي توان بسياري از مشكلات و كج فهمي هاي رايج در جهان امروز را برطرف كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، دكتر غلامرضا اميرخاني معاون سازمان اسناد و كتابخانه ملي در سفر به تونس در جمع مديران،  استادان دانشگاه و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تونس گفت: فرهنگ بهترين زبان مشترك براي گفت وگو بين اقوام و ملل گوناگون است و از اين طريق مي توان بسياري از مشكلات و كج فهمي هاي رايج در جهان امروز را برطرف كرد.
او با اشاره به وضيعت فعلي جهان اسلام و حضور جريان هاي تفكيري، در خصوص اهميت استراتژيك گفتمان مشترك بين بخش هاي مختلف دنياي امروز به ويژه دنياي اسلام گفت: وقتي 650 سال پيش، جهانگشايي به نام تيمور بيشتر سرزمين هاي اسلامي را تسخير و ويران كرد و به كشتاري هولناك دست زد، در دیدار با ابن خلدون دانشمند تونسي، وي را تكريم كرد و همين ديدار سبب شد تا جلوي خون ريزيهاي بيشتر گرفته شود. اميرخاني ادامه داد: بديهي است امروز زبان علم و فرهنگ، مي تواند گره گشا باشد و شناسايي و دست يابي به نسخه هاي خطي دست مايه اي براي يافتن ميراث مشترك ميان ملت هاست.

معاون كتابخانه ملي با اشاره به اين مطلب كه بخش عمده نسخه هاي خطي ايران به زبان عربي است گفت: در ايران كارهاي بزرگي براي جمع آوري، حفاظت و شناساندن اين ميراث بزرگ تمدن بشري صورت گرفته كه در اين میان كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با انجام كارهاي سترگي مانند انتشار فهرست كامل نسخه هاي خطي در 34 مجلد، نقش مهمي را در اين زمينه ايفا كرده است.

همچنين طی اين سفر در مراسمي كه در كتابخانه ملي تونس برگزار شد؛ ضمن امضاي تفاهم نامه، يك دوره از فهرست نسخه هاي خطي ايران فنخا به همتاي تونسي اهدا شد.
در اين مراسم سيد علي موجاني، مدير كتابخانه وزارت امور خارجه مباحثي را پيرامون وضيعت نسخ خطي ايران بيان داشت و در ادامه به پرسش هاي حاضران پرسش های خود را مطرح کردند.