کتاب "طرح‌ها و رویکردهای شهری " در اندیشگاه فرهنگی رونمایی شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۶:۳
کتاب
مراسم رونمايي و بررسي كتاب "طرح‌ها و رويكردهاي شهري " با حضور مؤلفان كتاب سعيد بختياري و لادن رحم‌دل و با سخنراني سيامك بدر و محمد عيديان در سالن انديشگاه فرهنگي برگزار شد.
مراسم رونمايي و بررسي كتاب "طرح‌ها و رويكردهاي شهري " با حضور مؤلفان كتاب سعيد بختياري و لادن رحم‌دل و با سخنراني سيامك بدر و محمد عيديان در سالن انديشگاه فرهنگي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛ سعيد بختياري يكي از مولفان كتاب طرح ها و رويكردهاي شهري گفت: هدف من و همكارانم براي تاليف كتاب "طرح‌ها و رويكردهاي شهري " نزديك كردن بحث هاي نظري و آكادميك در حوزه شهرسازي به حوزه عملي است تا منبع مناسبي در اختيار دانشجويان رشته شهرسازي قرار گيرد.
او افزود: كتاب "طرح‌ها و رويكردهاي شهري " با معرفي طرح هاي شهرسازي و تعاريف و مفاهيم حاكم برآن سعي دارد كه فرآيند مناسبي از نحوه تهيه طرح هاي شهري را ارائه دهد.
بختياري ادامه داد: طرح هاي شهرسازي در گذر زمان تغييرات فراواني تا به امروز داشته اند و بر مبناي پارادايم هاي زمانه در هر عصر و دوره اي از حيث ظاهر و محتوا جرح و تعديل هاي فراواني به خود ديده اند.
او افزود: اين طرح ها از طرفي سعي بر آن داشته اند كه با اين سير زمان خود را هم آهنگ نموده و با نيازهاي زمانه تطبيق دهند و از "براي مردم" به سوي" با مردم" حركت كنند. اين تغييرها چه در عرصه سياسي و چه فرهنگي نقش مهمي را تاريخ نموده اند. با عنايت به اين كه كتاب هاي شهرسازي به بحث هاي گوناگوني در خصوص طرح ها و رويكرد هاي جديد شهرسازي پرداخته اند و از آن حيث كه تعارف و مباني مطرح شده به طور كامل با طرح هاي شهري ارتباط لازم را برقرار نكرده اند، از اين جهت راه به پيوستگي لازم بين تئوري و عمل نبرده اند، از اين رو برآن شديم تا اين مهم را در حد امكان به انجام برسانيم .
در پايان اين مراسم دكتر محمد عيديان در ارتباط با طرح ها و الزامات طراحي و دكتر سيامك بدر در رابطه با طرح ها و رويكردهاي شهري سخن گفتند.