برگزاری کنفرانس علمی مشروطیت و تاسیس نهاد قانون در ایران در آرشیو ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۵/۱۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۲:۳۲:۴۹
برگزاری کنفرانس علمی مشروطیت و تاسیس نهاد قانون در ایران در آرشیو ملی
همزمان با يكصد و نهمين سالروز صدور فرمان مشروطيت ، كنفرانس علمي مشروطيت و تاسيس نهاد قانون در ايران، در سالن همايش ساختمان آرشيو برگزار خواهد شد .
همزمان با يكصد و نهمين سالروز صدور فرمان مشروطيت ، كنفرانس علمي مشروطيت و تاسيس نهاد قانون در ايران، در سالن همايش ساختمان آرشيو برگزار خواهد شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، همزمان با يكصد و نهمين سالروز صدور فرمان مشروطيت ، كنفرانس علمي مشروطيت و تاسيس نهاد قانون در ايران، در سالن همايش ساختمان آرشيو برگزا ر خواهد شد .
شايان ذكر در انتهاي اين برنامه با حضور رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي از سند ملي متمم قانون اساسي مشروطه براي نخستين بار رونمايي خواهد شد. همچنين همزمان با اين برنامه نمايشگاه اسناد دوران مشروطيت نيز برگزار مي شود.
اين نشست روز چهارشنبه 94/5/14 از ساعت 9:30 تا 12:30 در سالن همايش ساختمان آرشيو ملي برگزار مي شود.