سازمان اسناد و کتابخانه ملی و موسسه انتشاراتی بریل تفاهم نامه امضا کردند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۲/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۱:۳۲:۱۵
سازمان اسناد و کتابخانه ملی و موسسه انتشاراتی بریل تفاهم نامه امضا کردند
تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و كتابخانه ملي و موسسه انتشاراتی بریل (هلند) به منظور ایجاد و گسترش همکاری و با هدف تامین و پیشبرد منافع دو جانبه مطابق با قوانین و مقررات داخلی طرفین منعقد شد.
تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و كتابخانه ملي و موسسه انتشاراتی بریل (هلند) به منظور ایجاد و گسترش همکاری و با هدف تامین و پیشبرد منافع دو جانبه مطابق با قوانین و مقررات داخلی طرفین منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، این تفاهم نامه به امضا فريبرز خسروي معاون پژوهش ، برنامه ريزي و فناوري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و يوهانس اليچ Johannes Elich ، مديركل انتشارات بريل در منطقه خاورميانه و آسيا رسید.
همکاری‌های انتشاراتی ، به اشتراک گذاردن اطلاعات و تجارب و همکاری‌های علمی ، برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها و همکاری‌های عملی و پژوهشی موضوع این تفاهم نامه را تشکیل می دهد.
گفتنی است تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و و موسسه انتشاراتی بریل (هلند) در 4 بند به امضا رسیده است.