برگزاری کارگاه آموزشی «حفاظت پیشگیرانه آثار کاغذی در کتابخانه‌ها و آرشیوها»


تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۱:۱۰:۴۱
برگزاری کارگاه آموزشی «حفاظت پیشگیرانه آثار کاغذی در کتابخانه‌ها و آرشیوها»
کارگاه آموزشی «حفاظت پیشگیرانه آثار کاغذی در کتابخانه‌ها و آرشیوها» ویژه اعضای مکتب و مهتاب برگزار می‌شود.
کارگاه آموزشی «حفاظت پیشگیرانه آثار کاغذی در کتابخانه‌ها و آرشیوها» ویژه اعضای مکتب و مهتاب برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،‌ در راستای سیاست‌ها و اهداف کلان این سازمان در خصوص برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ویژه اعضای مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک‌های اسنادی ایران(مهتاب) وکتابداران مجمع کتابخانه‌های بزرگ کشور(مکتب)، اداره کل مرمت و حفاظت با همکاری اداره کل آموزش و پژوهش و دبیرخانه‌های مکتب و مهتاب، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «حفاظت پیشگیرانه آثار کاغذی در کتابخانه‌ها و آرشیوها» کرده است.
این کارگاه که برای تعدادی از کتابداران و آرشیویست‌های عضو مکتب و مهتاب در نظر گرفته شده روز پانزدهم دی‌ماه از ساعت 9 تا 12:30 در ساختمان آرشیو ملی، برگزار می‌شود.
گفتنی است این دومین دوره از کارگاه آموزشی حفاظت پیشگیرانه آثار کاغذی در کتابخانه‌ها و آرشیوها است که اولین دوره آن هفدهم اسفند 94 برگزار شده بود.