درباره

تاريخچه شكل گيري كميته

در اواخر سال 1384 شمسي (مارس 2006 ميلادي) موضوع تشكيل كميتة ملي حافظة جهاني در ايران مطرح شد. به دنبال رايزني كميسيون ملي يونسكو با برخي نهادهاي فرهنگي قرارشد، دبيرخانه اين كميته در سازمان اسناد و كتابخانة ملي باشد. در نخستين گام مديران و كارشناسان برخي كتابخانه ها و دستگاه هاي فرهنگي به رايزني دربارة تركيب افراد و سازوكار فعاليت كميته پرداختند. درنتيجه با مشورت كميسيون ملي يونسكو دستورالعملي با عنواندستورالعمل اجرايي كميتة ملي حافظة جهاني در شش ماده و دو تبصره در تاريخ 15/6/1385 تدوين گرديد. برمبناي اين دستورالعمل مقررشد، اعضاي كميتة ملي حافظة جهاني متشكل از رؤسا يا نمايندگان نهادهاي زير و شش نفر از صاحبنظران حوزة ميراث مستند باشند:

1. سازمان اسناد و کتابخانة ملی؛
2. سازمان صدا و سیما؛
3. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی؛
4. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛
5. کتابخانة حضرت آیت الله مرعشی نجفی؛
6. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛
7. کتابخانه مركزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران؛
8. کمیسیون ملی یونسکو.

بر اين مبنا پس از صدور حكم اعضا از سوي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري، جلسات كميته رسما آغازگرديد. در نخستين جلسه جناب آقاي علي اكبر اشعري، رئيس سازمان اسناد وكتابخانة ملي به عنوان رئيس، جناب آقاي محمدعلي احمدي ابهري به عنوان نايب رئيس و سركار خانم معصومه سادات ميرپوريان به عنوان دبير و مسئول دبيرخانة كميتة ملي حافظة جهاني انتخاب شدند.

تشكيلات كميته ملي حافظه جهاني

 

نحوه شرکت در برنامه حافظه جهانی

براي شركت در برنامه حافظه جهاني و معرفي هر اثر ابتدا برگ پيشنهاد ثبت كه براساس پرسشنامه رسمي يونسكو تنظيم شده توسط صاحب يا صاحبان اثر تكميل مي­گردد و پس از بررسي اوليه و احراز شرايط، در گروه ارزيابي كميته ملي حافظه جهاني، پرونده جهت تصميم­گيري نهايي به كميته ملي حافظه جهاني ارسال مي­گردد. اين كميته نيز در مرحله نخست آثار واجد شرايط را درحافظه جهانی ایران به ثبت مي­رساند و از بين آثار براي هر دوره دو اثر را براي ثبت درحافظه جهانی یونسکومعرفي مي­نمايد. اين آثار از طريق كميسيون ملي يونسكو در ايران به برنامه حافظه جهاني سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (unesco) ارسال مي­­گردد.

ثبت اثر در حافظه جهاني ايران

براي ثبت اثر در حافظه جهاني ايران مراحل زير انجام مي گردد:

۱. تکمیل برگ پیشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران براساس دستورالعمل تکمیل برگه پيشنهاد ثبت اثر در حافظة جهاني ايران.
۲. ارسال برگهای تکمیل شده به دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی.
۳. طرح پرونده آثار ارسالی در جلسات گروه ارزیابی.
۴. بررسی نظرات گروه ارزیابی در کمیته ملی حافظه جهانی.
۵. انتخاب آثار حائز شرایط ثبت در حافظه جهاني ايران.
۶. ثبت اثر در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران.

معرفي اثر به برنامه حافظه جهاني

براي معرفي اثر به برنامه حافظه جهاني مراحل زير انجام مي گردد:

۱.تکمیل برگ پیشنهاد ثبت اثر در برنامه حافظه جهانی براساس دستورالعمل تکمیل برگه پيشنهاد ثبت اثر در حافظة جهاني.
۲. ارسال برگهای تکمیل شده به دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی.
۳. طرح پرونده آثار ارسالی در جلسات گروه ارزیابی.
۴. بررسی نظرات گروه ارزیابی در کمیته ملی حافظه جهانی.
۵. انتخاب آثار حائز شرایط ثبت در حافظه جهانی ایران.
۶. ثبت ملی آثارانتخاب ­شده.
۷. انتخاب دو اثر از بین آثاری که در فهرست حافظه جهانی ایران به ثبت رسیده و ارسال آن به برنامه حافظه جهانی از طریق کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران.

معرفی آرم و نشانه کمیته ملی حافظه ی جهانی

اين نشان از چهار دست به عنوان نمادي از اقوام ملل گوناگون از چهار گوشة جهان تشكيل شده است كه در اطراف دايره حلقه زده و از آن حفاظت مي كنند. فرم دايره در فرهنگ هاي مختلف و نيز برخي از اديان و فرهنگ هاي كهن نماد جهان پاك و جاودانگي است و نماد جهان هستي مي باشد. در طراحي اين نشان مجموعة فرم ها و نمادها، محصور بين دو حرف o در انگليسي قرارگرفته اند. اين دو حرف به طراحي لوگو تايپ نشانة لاتين آن توسط سازمان يونسكو اشاره دارد كه بر روي حرف o در دو كلمة memorize   و world تاكيد شده است.

کارگاه های آموزشی- نشست

گزارش برگزاری نخستين كارگاه آموزشي برنامه حافظه جهاني (25-26 تير ماه 1386)

گزارش برگزاری دومين كارگاه آموزشي برنامه حافظه جهاني (8-9 آبان ماه 1387)

گزارش برگزاری سومين كارگاه آموزشي برنامه حافظه جهاني (27-30 دي ماه 1388)

گزارش برگزاری چهارمين كارگاه آموزشي برنامه حافظه جهاني (19 - 20 آبان ماه 1389)

گزارش برگزاری پنجمين كارگاه آموزشي برنامه حافظه جهاني (17 - 18 آذر ماه 1389)

گزارش برگزاری ششمين كارگاه آموزشي برنامه حافظه جهاني (8- 9 دي ماه 1389)

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی یونسکو (24 اردیبهشت 1397)

نشست عمومی کمیته منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه(خرداد 1397)

جلسه 117 کمیته ملی حافظه جهانی به میزبانی مرکز اسناد صنعت نفت برگزار شد (مرداد 1397)

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی در استان کردستان – شهرستان سنندج

قدمت‌‌شناسی نسخه خطی«انجیل رسولان» با حضور اسقف اعظم کلیسای شرق آشور

برگزاری یکصد و هجدهمین جلسه کمیته ملی حافظه جهانی با حضور رئیس سازمان

 

تماس با ما

دبیرخانه كمیته در سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مستقر است.

نحوه ارتباط  و تماس با دبیرخانه:

تهران- بزرگراه شهید حقانی؛ مسیر غرب به شرق؛ بعد از متروئ حقانی؛ خروجی کتابخانه ملی؛ ساختمان کتابخانه؛ دفتر امور بین‌الملل

صندوق پستی: 3693-15875

 

شماره تلفن: 81623332- 88644040 (021)

 

پست الکترونیک:

 mowir@nlai.ir