كتابخانه كودكان و نوجوانان با هدف ايجاد كتابخانه‌اي استاندارد و نمونه براي ارائه خدمات به گروه سني 7 تا14 سال ايجاد شده است.

مجموعه

كتاب : بيش از 250 هزار نسخه به زبان‌هاي فارسي، لاتين و بريل (خاص كودكان و نوجوانان نابينا)

نشريه: 33 عنوان

منابع غيركتابي: سي دي ، كاست ، لوح آموزشي و ...