درباره

تعهدات فی مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بنیاد ملی نخبگان

در راستای تعهدات برنامه ای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به بنیاد ملی نخبگان که در میثاق نامه نظام نخبگانی ذکر شده است و در مهر 1397 تصویب و ابلاغ گردید، 5 خدمت اصلی این سازمان به جامعه نخبگانی و به ‌منظور تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و در جهت حمایت از نخبگان علمی ، فرهنگی و هنری کشور و بهره‌گیری بیش از پیش از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، ارائه می گردد.

شایان ذکر است هر چند این خدمات با مستندات مبتنی بر عضویت در بنیاد ملی نخبگان ارائه می گردد ولی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از هیچ کوششی به منظور خدمت به اجتماع نخبگان دریغ نمی نماید.

تسهیل دسترسی مستعدین و نخبگان به منابع علمی و اطلاعاتی سازمان

در راستای تکریم نخبگان با ارائه معرفی‌نامه نخبگی از بنیاد ملی نخبگان،دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان و مدارک بالاتر می‌توانند بصورت رایگان "عضویت پژوهشی" کتابخانه ملی را دریافت کنندو بدین ترتیب دسترسی کامل به تمام منابع کتابخانه ملی داشته باشند. همچنین مستعدین بنیاد ملی نخبگان با ارائه معرفی‌نامه از این بنیاد، می‌توانند "عضویت عادی" کتابخانه ملی را دریافت کنند

با ارائه معرفی‌نامه نخبگی از بنیاد ملی نخبگان،امانت سالنی برای اعضا پژوهشی در طول یک روز 8 عنوان از مخازن بسته تخصصی کتابخانه ملی و 3 عنوان امانت از کتابخانه عمومی تعیین شده است.

بهره گیری از ظرفیت های مستعدین و نخبگان در راستای حل مسائل و چالش های سازمان

تسریع و تسهیل در نصویب و اجرای طرح‌های ارائه شده (در راستای اولویت های پژوهشی سازمان) توسط اعضای بنیاد ملی نخبگان یکی از اقدامات سازمان درسال 1398 است

اداره‌کل پژوهش کتابداری و آموزش سازمان در راستای تکریم نخبگان پس از تایید ضرورت اجرای طرح توسط معاونت‌های تخصصی، طرح‌های ایشان را با اولویت در شورا مطرح می‌کندو با توجه به تعداد زیاد طرح‌های در صف انتظار و دوره زمانی برگزاری شورای پژوهش (یک نوبت در ماه) مقرر شده است بررسی طرح های پیشنهادی اعضای بنیاد ملی نخبگان به صورت پیش از دستور و بدون نوبت در نخستین جلسه شورای پژوهش که پس از اخذ طرح تشکیل می شود، انجام پذیرد.

همچنین در راستای بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در حل مسائل و چالش‌های سازمان، کلان پروژه"راه‌اندازی اکوسیستم Libtech" (بسترکسب و کارهای نوین در حوزه فناوری‌هـای کتابخـانه‌ای و آرشـیوی)در سال 1398 به تصویب رسید. بدین منظور نخستین رویداد حوزه LibTech با عنوان رویداد ویتا با همکاری شتاب‌دهنده نوین تک و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با محوریت حل چالش های فناورانه سازمان در تیرماه 1398 برگزار گردید.

 

 

برگزاری بازدید تخصصی از مخازن کتابخانه و اسناد

پیرو تعهدات برنامه­ای که فی مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بنیادملی نخبگان در سال 1397 منعقدگردید، مقرر شد در قسمت گروه­های بازدیدکننده از سازمان، گروه مستعدین و نخبگان به صورت مستقل اضافه شود.

در همین راستا، کلیه اعضاء بنیادملی نخبگان با مراجعه به سایت سازمان و منوی مربوط به مراجعه و بازدید ، می توانند درخواست بازدید، زمان بازدید و نوع بازدیدشان را از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بخشهای مختلف آن مطرح نموده و پس از پذیرش مقررات سازمان، فرم درخواست بازدید از سازمان را به صورت کامل پر نموده و ثبت نمایند و با تایید روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تاریخ موردنظر برای بازدید تخصصی از سازمان مراجعه فرمایند.

تکریم نخبگان حوزه های مرتبط سازمان و الگوسازی از آنان

تسریع و تسهیل در دیدار مستعدین و نخبگان با ریاست محترم سازمان، معاونین و مدیران ‌ارشد که با ارائه درخواست از سوی بنیاد ملی نخبگان صورت می گیرد، توسط اداره کل حوزه ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در جهت تکریم نخبگان انجام می شود.

اداره کل اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران نیز به منظور تکریم مستعدین و نخبگان، فضاهای مناسبی جهت انجام تحقیق و پژوهش‌های نخبگان کشور فراهم نموده است که ایجاد اتاق‌هایی در سرای پژوهش، نمونه ای از آنهاست. این فضاها که در دوره های زمانی سه ماهه تا یک ساله به پژوهشگران تخصیص داده می شوند، در اختیار نخبگانی قرار می گیرد که دارای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی هستند.

همچنین کتابخانه ملی جهت ترغیب و تشویق نخبگان و فرهیختگان و معرفی طرح‌ها وآثار آنها، نتایج پژوهش های آنان را به‌صورت نشست‌های بحث و بررسی آثار در اندیشگاه فرهنگی برگزار می نماید تا فرهیختگان و نخبگان کشور در محیط فرهنگی به تبادل اندیشه و دیدگاه ها بپردازند.

تسهیل خدمات نشر برای مستعدین و نخبگان

در این راستا اولویت ویژه خدمات نشر برای جامعه نخبگانی و همچنین تسهیلاتی مانند اختصاص درصدی از سهمیه نشر سالیانه سازمان برای نخبگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، ایران شناسی یا اسلام شناسی در نظر گرفته شده است.