درباره

این تالار در طبقه همکف و در ضلع شرقی تالارها قرار دارد.

مجموعه

 این‌ تالار شامل‌ مراجع‌ عمومی‌ از قبیل‌ دایره‌المعارف ها، واژه‌ نامه‌ها، تذکره‌ ها، کتب‌ رجالی، کتابشناسی ها، چکیده‌ نامه‌ها و فهرست های‌ موضوعی‌ و نظایر آنهاست‌.

علاوه‌ بر این‌ مجموعه‌ای‌ غنی‌ از متون کتابداری‌، اطلاع‌ رسانی‌، چاپ‌ و نشر و سایر موضوع های‌ مشابه‌ را نیز به‌ زبان های‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ در خود جای‌ داده‌ است.

مجموعه کتاب های بخش حدود 7000 نسخه است.