• عنوان سند : گزارش عملیات غفاری در افشای جنایات رژیم شاه
  • شماره سند : ۱۷۲۹۰-۲۹۶
  • تاریخ سند : ۱۳۵۷/۰۶/۲۵
  • تعداد صفحات : ۵

گزارش عملیات غفاری در افشای جنایات رژیم شاه

  • شماره : ۱۷۲۹۰-۲۹۶

  • تاریخ : ۱۳۵۷/۰۶/۲۵

  • تعداد بازدید : 136

شرح سند: اين سند با عنوان گزارش عملیات غفاری: برنامه افشاگرانه سازمان جوانان مسلمان در واشنگتن دردفاع از شهداء تظاهرات خونین 17شهریور 1357- ایران است. در این گزارش در واکنش به واقعه17شهریور مطالبی در افشای جنایات رژیم شاه با اشاره به شهادت آیت الله غفاری در زندان درج شده است و در آن قسمت‌هایی از پیام امام خمینی(ره) به مردم، پیامی از طرف روحانیون مبارز ایرانی خارج از کشور و همچنین تصاویری از تظاهرات جوانان مسلمان در خیابان‌های واشنگتن در امریکا، و شعارهای داده شده مبنی بر لزوم سقوط رژیم شاه و بازگشت امام خمینی به کشور، آزادی زندانیان سیاسی ازجمله آیت الله طالقانی آمده است.