• عنوان سند : اجازه کاوش علمی در «تل ابلیس» بردسیر کرمان
  • شماره سند : ۰۳۶۱۰۷-۲۳۰
  • تاریخ سند : ۱۳۴۵/۰۶/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

اجازه کاوش علمی در «تل ابلیس» بردسیر کرمان

  • شماره : ۰۳۶۱۰۷-۲۳۰

  • تاریخ : ۱۳۴۵/۰۶/۱۲

  • تعداد بازدید : 166

شرح سند: اين سند ابلاغ تصویبنامه هیئت وزیران از سوی وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر به وزارت فرهنگ و هنر است مبنی بر این که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر و طبق قوانین اجازه خاکبرداری و کاوش علمی در تل ابلیس بخش بردسیر استان کرمان به هیئت علمی مشترک ایران امریکا به ریاست آقای «ژوزف گالدول» به مدت یکسال داده می‌شود.