• عنوان سند : برابرهایی برای سی و یک اصطلاح پزشکی در فرهنگستان
  • شماره سند : ۱۸۳۶۶-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

برابرهایی برای سی و یک اصطلاح پزشکی در فرهنگستان

  • شماره : ۱۸۳۶۶-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۱۹

  • تعداد بازدید : 175


شرح سند: اين سند بخشنامه وزارت دارائی، مبنی بر نامه نخست‌وزیر درخصوص گزینش برابرهایی برای سی و یک اصطلاح پزشکی در فرهنگستان و تصویب شاه است.