• عنوان سند : تشکیل سازمان مقاومت ملی
  • شماره سند : ۲۶۳۴۲-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۶/۰۴/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

تشکیل سازمان مقاومت ملی

  • شماره : ۲۶۳۴۲-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۳۶/۰۴/۱۶

  • تعداد بازدید : 182


شرح سند: اين سند بخشنامه وزیر کشور است مبنی بر این که طبق اطلاع ستاد ارتشتاران سازمان مقاومت ملی به امر شاه به‌منظور همکاری با ارتش برای دفاع از خانه و مرز و بوم در قبال تجاوزات احتمالی تشکیل یافته است و حداکثر همکاری با این سازمان انجام شود.