• عنوان سند : آگهی شرایط انتخاب کارشناس رسمی دادگستری
  • شماره سند : ۶۶۷۰۰-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۴۸/۰۴/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

آگهی شرایط انتخاب کارشناس رسمی دادگستری

  • شماره : ۶۶۷۰۰-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۴۸/۰۴/۰۵

  • تعداد بازدید : 179


شرح سند: اين سند آگهی رئیس کل دادگستری استان فارس و بنادر در شیراز برای انتخاب کارشناس رسمی وزارت دادگستری است و در آن شرایط لازم مانند تخصص راه و ساختمان، الکترومکانیک و برق و ماشین آلات و عدم اشتهار به فساد اخلاق و عدم تجاهر به استعمال مسکر و افیون و عدم محکومیت جنایی و عدم انفصال از خدمت دولتی و داشتن بیش از 25سال آمده است
.