• عنوان سند : تأسيس اداره‌کل هواشناسی
  • شماره سند : ۰۰۴۶۱۰-۲۸۰
  • تاریخ سند : ۱۳۳۴/۱۱/۲۸
  • تعداد صفحات : ۱

تأسيس اداره‌کل هواشناسی

  • شماره : ۰۰۴۶۱۰-۲۸۰

  • تاریخ : ۱۳۳۴/۱۱/۲۸

  • تعداد بازدید : 41

شرح سند: اين سند نامه‌ای از طرف نخست‌وزير به وزرات راه است که در آن تصويب‌نامه هيأت وزيران برای تأسيس اداره‌کل هواشناسی بنا به پيشنهاد وزارت راه آمده است. طبق اين نامه وزارت راه بايد اقدامات لازم را برای تأسيس اداره‌کل هواشناسی برای تمرکز کليه فعاليت‌ها و آمار هواشناسی معمول دارد و لازم است برای تأسيس اين اداره‌کل هماهنگی با وزارت‌های کشاورزی، دارائی و جنگ صورت پذيرد.