• عنوان سند : گزارشی از نمايشگاه بين المللی کتاب در لاهور
  • شماره سند : ۴۶۹۴۵-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۴۲/۱۱/۲۸
  • تعداد صفحات : ۳

گزارشی از نمايشگاه بين المللی کتاب در لاهور

  • شماره : ۴۶۹۴۵-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۴۲/۱۱/۲۸

  • تعداد بازدید : 40

شرح سند: اين سند نامه خانه فرهنگ ايران در لاهور به اداره روابط فرهنگی و همکاری‌های بين المللی وزارت فرهنگ است که در آن گزارشی از برپايی نمايشگاه بين المللی کتاب در لاهور آمده است و از فقدان منابع فارسی و مربوط به ايران در کتابفروشی‌های لاهور و کمبود اين منابع در مقايسه به منابع کشورهای اروپايی و امريکا انتقاد شده است.