• عنوان سند : بورس آکادمی حقوق آمريکا
  • شماره سند : ۶۴۴۹۶-۲۹۸
  • تاریخ سند : ۱۳۴۸/۱۱/۲۳
  • تعداد صفحات : ۱

بورس آکادمی حقوق آمريکا

  • شماره : ۶۴۴۹۶-۲۹۸

  • تاریخ : ۱۳۴۸/۱۱/۲۳

  • تعداد بازدید : 42

شرح سند: اين سند بخشنامه‌ای از طرف وزير دادگستری به کليه ادارات و دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستان‌ها است که در آن آمده طبق اعلام وزارت امور خارجه هفتمين اکادمی سالانه حقوق آمريکا و بين الملل تحت نظارت مرکز حقوق بين الملل تطبيقی از اول ژوئن تا17ژوئيه در شهر دالاس ايالت تکزاس برای حقوقدانان تشکيل می‌شود و به بعضی از داوطلبان برجسته بورس تعلق می‌گيرد.