• عنوان سند : اجراء نصب دستگاه تلفن خودکار در شيراز
  • شماره سند : ۰۶۶۸۰۴-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۵/۱۱/۲۰
  • تعداد صفحات : ۱

اجراء نصب دستگاه تلفن خودکار در شيراز

  • شماره : ۰۶۶۸۰۴-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۳۵/۱۱/۲۰

  • تعداد بازدید : 39

شرح سند: اين سند آگهی شهرداری شيراز است مبنی بر اجراي نصب دستگاه تلفن خودکار در شيراز  به عنوان وسيله ارتباطي مدرن و کامل و دعوت از مردم جهت پيشقدم شدن برای پرداخت وام مربوط به منظور برخورداری از تسهيلات تلفن قبل از تمام شدن فرصت.