• عنوان سند : قانون ورود و اقامت اتباع خارجه
  • شماره سند : ۱۵۱۶۴-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۱/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

قانون ورود و اقامت اتباع خارجه

  • شماره : ۱۵۱۶۴-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۱/۱۶

  • تعداد بازدید : 49

شرح سند: اين سند لايحه قانوني اصلاح ماده 13قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران است که پس از تائيد هيأت وزيران، طبق قانون اعطای اختيارات مصوب بيستم مرداد1331 به تصويب رسيده است. مطابق اين لايحه از قسمت يا کليه مراودات سرحدی جلوگيری شده، و در بعضی از مناطق توقف يا عبور موقت يا دائم ممنوع است. خارجيان در صورت نداشتن اسناد لازم يا ورود از راه‌های غيرمجاز در محل‌هايی بايد اقامت اجباری نمايند.