• عنوان سند : ابلاغ تصویب نظامنامه جلوگیری از امراض نباتی
  • شماره سند : ۱-۱۷۱۹۳-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۰/۲۳
  • تعداد صفحات : ۲

ابلاغ تصویب نظامنامه جلوگیری از امراض نباتی

  • شماره : ۱-۱۷۱۹۳-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۰/۲۳

  • تعداد بازدید : 63

این سند ابلاغ تصویب نظامنامه جلوگیری از امراض نباتی از سوی وزارت مالیه است که در آن آمده هیئت وزراء نظامنامه ده ماده‌ای پیشنهادی اداره کل فلاحت را برای جلوگیری از سرایت امراض نباتی به تصویب رساند. در این مواد نحوه ورود بذر تحت نظارت اداره کل فلاحت، چگونگی مبارزه با آفات نباتی، وظایف گمرکات و وظیفه کارخانجات پنبه پاک کنی در سوزاندن آشغال پنبه آمده است