• عنوان سند : هشدار برای گران فروشی
  • شماره سند : ۱-۲۷۹۵۲-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۰/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

هشدار برای گران فروشی

  • شماره : ۱-۲۷۹۵۲-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۰/۱۴

  • تعداد بازدید : 80

این سند اعلان بلدیه مشهد است مبنی بر این که عده ای از کسبه اجناس خصوصا البسه زنانه را به قیمت خیلی گزاف می فروشند در حالیکه بیش از ده درصد نباید منفعت ببرند و از مردم خواسته شده آن‌ها را به بلدیه معرفی کنند