• عنوان سند : مرمت قره کلیسا در آذربایجان غربی
  • شماره سند : ۱-۲۷۰۹-۲۲۰
  • تاریخ سند : ۱۳۶۰/۱۰/۱۳
  • تعداد صفحات : ۴

مرمت قره کلیسا در آذربایجان غربی

  • شماره : ۱-۲۷۰۹-۲۲۰

  • تاریخ : ۱۳۶۰/۱۰/۱۳

  • تعداد بازدید : 56

این سند گزارش نوبت اول مرمت قره کلیسا  در آذربایجان غربی است. در گزارش عکس‌های قبل و بعد از مرمت آمده است